Anmäl intresse

Nyheter

Acrinova AB (publ) tecknar avtal med Klippans kommun.

Acrinova AB (publ) bildar ett nytt fastighetsbolag Acrinova Klippan AB som tecknar avtal med Klippans kommun om uppförandet av 20 marklägenheter. Totalt skall det uppföras fyra huskroppar om 936 kvm.
”Det är med stor glädje vi nu tecknar avtal med Klippans kommun om att starta byggnation av etapp 1 som kallas Klippan Kapellet. Detta är första delen av exploateringen av bostadsområdet Klippan Tillsammans. Vi är stolta att få starta vårt första projekt i affärsområdet AcriBo” säger Acrinova Bostadsutvecklings vd, Stefan Mårtensson.
Acrinovas bedömning är att området har stor potential och de bästa förutsättningar att utvecklas till ett attraktivt bostadsområde.
Totalt fastighetsvärde i etapp 1 är 18 miljoner kronor, vilket baseras på framtida hyresintäkter. Avtalet med Klippans kommun möjliggör att kommunen efter sex år förvärvar fastigheterna för totalt 23,4 miljoner kronor.
Byggnationen startar direkt efter beviljat bygglov.
”Det är fantastiskt att vi startar vårt första projekt i Acrinova Bostadsutveckling AB. Min och styrelsens förhoppning är att detta är starten på en rad bostadsprojekt under 2016 och att affärsområdet AcriBo har flertalet bostadsprojekt igång under 2017” säger Ulf Wallén, VD på Acrinova AB (publ).
För mer information kontakta

Ulf Wallén Stefan Mårtensson, 0705-899 233
VD, Arinova AB (publ) VD Acrinova Bostadsutveckling AB,
(helägt dotterbolag till Acrinova AB)

 

Publicerat: 2016-06-15

Acrinova AB (publ) skapar ett nytt dotterbolag med inriktning på bostadsutveckling.

Acrinova AB (publ) skapar ett nytt dotterbolag med inriktning på bostadsutveckling.

Acrinova AB har beslutat att skapa ett nytt helägt dotterbolag med inriktning på bostadsutveckling i små och medelstora kommuner. Företaget kommer att heta Acrinova Bostadsutveckling AB (AcriBo), 556901-3963. Utsedd VD är Stefan Mårtensson som har en gedigen erfarenhet från fastighetsmarknaden och kommer senast från Fastighetsutveckling i Båstad AB.

”Jag ser det som en spännande utmaning att få vara med och bygga upp vårt bostadsutvecklingsbolag och dess unika affärsidé, med låg produktionskostnad och med låg hyra som följd, kommer vi bli ett expansivt bolag på fastighetsmarknaden. Det är min och styrelsens strävan att långsiktigt lyckas med ovanstående” säger Stefan Mårtensson VD i Acrinova Bostadsutveckling AB.

Se vidare på vår hemsida www.acribo.se

”Vi kommer i närtid att ingå avtal med kommuner som innebär att vi på kort tid kan utveckla bostadsområden. Det är med stort nöje vi tar emot intresseförfrågningar från kommuner på vår affärsidé” säger Göran Månsson VD.

För mer information kontakta
Göran Månsson
VD

 

Publicerat: 2016-05-31

Om byggnadsprojektet

Sveriges befolkning ökar snabbt. Officiella siffror säger att Sverige kommer passera 10 miljoner invånare hösten 2016. Samtidigt bor fyra av fem svenskar idag i en kommun där det råder bostadsbrist. Bostadsbristen är omfattande i storstadsregionerna men även många mindre kommuner har idag svårt att möta efterfrågan på boende.

Störst är bristen på hyresrätter. Hyresrätter är för många det naturliga steget till ett första boende. Trots detta har bostadsmarknaden i Sverige svängt kraftigt över till bostadsrätter under de senaste årtiondena. Nästan en fjärdedel av Sveriges kommuner har idag färre hyresrätter än för 25 år sedan.

För att möta den tilltagande efterfrågan på hyresrätter erbjuder AcriBo flexibla lösningar som skräddarsys efter var kommuns situation och behov. Från bygglov till inflyttning tar det endast 20 veckor.

Våra lägenheter installeras med alla de faciliteter som behövs för ett trivsamt boende, inklusive diskmaskin och tvättmaskin. Lägenheterna är energiberäknade och byggda enligt Boverkets byggregler (BBR).

Månadsavgiften för våra 2 ROK lägenheter i BoRätt 1 är endast 4500 kr/mån.

Våra lägenheter

Vår lösning är enkel och effektiv: vi bygger bostäderna tillsammans med kostnads- och tidseffektiva byggbolag. Vår ambition är också att använda lokala hantverkare på orten. Produktionstid 20 veckor och 12-18 månader.

BoRätt 1 plan har planlösning med lägenheter om 2-4 ROK.

BoRätt 2-3 plan har planlösning med lägenheter om 1-4 ROK.

BoRätt 4-8 plan har planlösning med lägenheter om 1-5 ROK.

BoRätt 1 plan

Inflyttningsklara på 20 veckor

AcriBos BoRätt 1 erbjuder moderna permanenta bostäder om 2-4 ROK. De rymliga och välplanerade lägenheterna är utrustade med tvättmaskin, torktumlare och klädkammare. 

Våra BoRätt 1-plans lägenheter går även att anpassa efter de krav som ställs på HVB-hem samt de önskemål kommun har på denna typ av verksamhet.

Den smarta planlösningen har en luftig och funktionell planlösning vilket ger lägenheterna en luftig och spatiös känsla. Lägenheterna byggs i stilfulla radhuslängor i olika kombinationer med allt från från 2-10 lägenheter i olika exteriöra färgsättningar. Till varje lägenhet finns möjlighet at välja gräsklädd eller stenbelagd trädgård. Gångar och uteplats stenläggs året runt. Gröna häckar gör uteplatserna insynsskyddade året om.

BoRätt 2-3 plan

Inflyttningsklara på 12-18 månader

AcriBos BoRätt 2-3 erbjuder lägenheter i våningshus om 2-3 våningsplan. Varje våningsplan rymmer 5 lägenheter. Lägenheterna kan anpassas helt efter eget önskemål från 1 ROK till 5 ROK. 

Lägenheterna är av varierande storlek, gemensamt för samtliga är smarta planlösningar och att lägenheterna upplevs luftiga och rymliga. Alla lägenheter är utrustade med tvättmaskin, torktumlare och balkong. Hiss finns i våningshuset.

BoRätt 4-8 plan

Inflyttningsklara på 12-18 månader

AcriBos BoRätt 4-8 erbjuder lägenheter i våningshus om 4-8 våningsplan. Varje våningsplan rymmer 4 lägenheter. Lägenheterna kan anpassas helt efter eget önskemål från 1 ROK till 5 ROK.

Lägenheterna är av varierande storlek, gemensamt för samtliga är smarta planlösningar och att lägenheterna upplevs luftiga och rymliga. Alla lägenheter är utrustade med tvättmaskin, torktumlare och balkong. Hiss finns i våningshuset.

Förskolor

Förskola Ödåkra

Acribo AB har arbetat som konsult för Brinova i arbetet med markanvisning i Ödåkra.
Vårt förslag har vi tagit fram i tätt samarbete med Anders Lundahl, Arkitekt på Cadprojekt AB.

Kortfattad beskrivning

AcriBo har haft ambitionen att skapa en förskola till och för barn som är tydlig i sin identitet men som känns självklar i sin omgivning. Gestaltningen ger förutsättningar till en trygg miljö men också en byggnad som medverkar till barns kreativitet.
De gemensamma ytornas centrala placering i byggnaden signalerar tydligt att gemenskap är viktigt för barnen. Vi har skapat en trygg och säker fasad ut mot trafiken där föräldrar upplever att man anländer, lämnar och hämtar barnen i en trygg och säker miljö.
Samtidigt har det varit vår ambition att skapa en positiv och tydlig ”famn” på trädgårdssidan med bra överblick och kontakt mellan avdelningarnas utemiljö.

Det är med stolthet vi tar emot markanvisning av Helsingborgs Kommun.

Stefan Mårtensson
VD AcriBo AB

Exempel

Bostadsområdet ”Hässleholm tillsammans” skapas på T4 området.

AcriBo och Brinova har gemensamt tagit fram detaljplan för T4 området. Bostadskonceptet ”Tillsammans” skapar dynamik och bildar nya stadsdelar. En tillåtande mix av verksamheter och bostäder för alla generationer och människor av olika bakgrund och förutsättningar. Här finns alla förutsättningar för att leva grönt – i och tillsammans med naturen – på ett modernt och stadsmässigt sätt.

Klippan Kapellet

I etapp 1 kommer Klippans kommun kommer uppföra 20 marklägenheter i totalt fyra huskroppar med en yta på totalt 936 kvm.
Detta är Acribos första projekt där fastighetsvärdet på etapp 1 ligger på 18 miljoner kronor.

Om AcriBo

 

AcriBo är ett helägt dotterbolag till börsnoterade Acrinova som är registrerat på Aktietorget. AcriBo är ett fastighetsutvecklingsbolag som levererar från idé till inflyttningsklart till bolag i ”familjen”, kommuner och privata aktörer. Vi utvecklar fastighetsprojekt med fokus på kostnadsbilden

Med det fundamentet utvecklar vi fastigheter långsiktigt och hjälper Sverige med att, på ett kostnadseffektivt sätt, bygga bort bostadsbristen. Alltså en trygg grund att bygga Sveriges framtid på.

Kontakt

Kontakt för Stefan Mårtensson (VD AcriBo):
Telefon (08:00 – 17:00): 0705 899 233
E-post: stefan.martensson@acribo.se

Besöksadress
Tåstrupsgatan 2
262 63 Ängelholm

logo

Vi samarbetar med och utför uppdrag för: